Tłumaczenia medyczne dla tłumaczy języka rosyjskiego – zestaw szkoleń

Pakiet nagrań i materiałów z webinarów dla tłumaczy języka rosyjskiego zainteresowanych tłumaczeniem tekstów z dziedziny medycyny oraz tłumaczy posługujących się językiem rosyjskim jako językiem pośrednim przy tłumaczeniu tekstów specjalistycznych.

1. Webinarium – System opieki zdrowotnej w ujęciu terminologicznym (90 minut)

2. Webinarium – Tłumaczenie dokumentacji szczepień ochronnych (120 minut)

3. Webinarium – Tłumaczenie zaświadczeń i zwolnień lekarskich (90 minut)

4. Webinarium – Badania obrazowe i laboratoryjne – część teoretyczna (120 minut)

5. Webinarium – Badania obrazowe i laboratoryjne – część praktyczna (150 minut)

 

1. Webinarium – System opieki zdrowotnej w ujęciu terminologicznym (90 min)

Webinarium poświęcone terminologii z zakresu opieki zdrowotnej w języku rosyjskim i polskim, w trakcie webinarium przeanalizowano m.in. takie terminy, jak:

 • System opieki zdrowotnej i jego modele, uczestnicy systemu
 • Działalność lecznicza, rodzaje działalności leczniczej, świadczenia zdrowotne
 • Podmioty wykonujące działalność leczniczą

2. Webinarium – Tłumaczenie dokumentacji szczepień ochronnych (120 minut)

Webinarium poświęcone tłumaczeniu dokumentacji szczepień ochronnych, które bardzo często są zlecane do tłumaczenia zarówno zwykłego, jak i uwierzytelnionego. W trakcie webinarium przeanalizowano:

 • karty uodpornienia i książeczki szczepień,
 • terminologia w nich zawarta – nazwy szczepień,
 • skróty i skrótowce z tym związane,
 • drogi podania szczepionek oraz odczyny poszczepienne,
 • uczestnicy otrzymają wskazówki, pomocne w pracy z kartami szczepień wypełnianymi odręcznie.

3. Webinarium – Tłumaczenie zaświadczeń i zwolnień lekarskich (90 minut)

Webinarium poświęcone tłumaczeniu różnego rodzaju zaświadczeń lekarskich – o stanie zdrowia, o zdolności do pracy, dla kandydatów na studia, na wyjazd za granicę oraz tłumaczeniu zwolnień lekarskich. W trakcie webinarium przeanalizowano terminologię zawartą w takich zaświadczeniach i zwolnieniach lekarskich. Uczestnicy otrzymali wskazówki, pomocne w pracy z dokumentami medycznymi wypełnianymi odręcznie.

4. Webinarium – Badania obrazowe i laboratoryjne – część teoretyczna (120 min)

Webinarium ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy na temat badań diagnostycznych, przydatnej w pracy tłumacza medycznego zarówno początkującego, jak i doświadczonego.

W trakcie webinarium uczestnicy dowiedzą się o:

 • sposobach diagnostyki pacjentów,
 • rodzajach badań diagnostycznych,
 • sposobach przeprowadzania i dokumentowania badań,
 • otrzymają wskazówki dotyczące zasad pracy z dokumentacją zawierającą wyniki i opisy badań,
 • zapoznają się ze specjalistyczną terminologią w języku polskim i rosyjskim, występującą w nazwach i opisach niektórych badań,
 • otrzymają opracowany przez prowadzącą webinarium glosariusz zawierający nazwy badań diagnostycznych w języku polskim i rosyjskim,
 • a także otrzymają spis przydatnych materiałów/źródeł wiedzy wraz z linkami.

5. Webinarium – Badania obrazowe i laboratoryjne – część praktyczna (150 min)

Podczas webinarium uczestnicy razem z prowadzącą będą tłumaczyć przykładowe dokumenty zawierające wyniki i opisy badań z języka polskiego na język rosyjski i z języka rosyjskiego na język polski, zapoznają się ze specjalistyczną terminologią w języku polskim i rosyjskim, występującą w tych opisach, otrzymają opracowany przez prowadzącą webinarium glosariusz zawierający najczęściej spotykane w opisach badań zwroty lub całe zdania, tłumaczenie których nie jest takie proste, a na dodatek nie ma ich w żadnych słownikach.

Do odtworzenia nagrania z webinarów nie jest konieczny zakup żadnego dodatkowego oprogramowania.

Należy posiadać komputer (lub podobne urządzenie) z głośnikiem oraz stabilne łącze internetowe.

Po zaksięgowaniu płatności uczestnik otrzyma hasło umożliwiające logowanie na platformie szkoleniowej.

PROWADZĄCA:

Zamówienie

Data startu: 2021-01-13

1400.00

PLN

Zamów

Copyright © 2021 Linguini