Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI PLATFORMY ONLINE.LINGUINI.PL

Szanowni Państwo!

Chcielibyśmy poinformować Państwa o tym, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane.

Właścicielem i jednocześnie administratorem danych osobowych jest:

Linguini Agnieszka Kreduszyńska-Kamionka

Ul. Sieradzka 7/103

45-304 Opole

NIP: PL626-256-11-45

REGON: 160267348

I. Jakie dane przetwarzamy i w jakich celach?

Zbieramy i przetwarzamy Państwa dane w trzech celach:

1. W celu realizacji zamówień składanych na platformie ONLINE.LINGUINI.PL.

W tym celu zbieramy następujące dane:

a. Adres e-mail;

b. Imię i nazwisko;

Wskazane dane są nam niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia oraz do jego wysyłki.

Przedsiębiorcy dodatkowo podają firmę, adres jej siedziby oraz NIP. Dane te wykorzystujemy do wystawienia faktury.

Podstawę prawną przetwarzania danych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „rozporządzeniem”).

2. Rejestracja jest obowiązkowa i umożliwia dostęp do Produktów Elektronicznych umieszczonych na Platformie.

W przypadku rejestracji konta na Plarformie Klient podaje:

a. Adres e-mail;

b. Imię i nazwisko;

Podczas rejestracji konta na Platformie Klient automatycznie otrzymuje wiadomość e-mail z wygenerowanym hasłem dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło w dowolnym momencie. Podstawę prawną przetwarzania danych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia.

3. Podczas korzystania użytkowników ze stron internetowych Platformy mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na naszej Platformie. Dane te przetwarzamy w celu ulepszenia działania strony i przedstawianych na niej treści. Podstawę prawną przetwarzania danych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia.

Nie zbieramy Państwa danych genetycznych, biometrycznych, dotyczących Państwa zdrowia ani żadnych innych danych wrażliwych.

II. Jak wykorzystujemy zebrane dane?

1. W przypadku dokonania zakupu na Platformie dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:

a. Firmie Better Profits Michał Jaworski z siedzibą w Kazimierzu Biskupim, świadczącej usługi dostawy platformy WP Idea

b. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system dotpay.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł, wpłacony w całości.

c. Adres e-mail Klienta jest również przekazywany UAB “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania prowadzącemu platformę Mailerlite.com, którą wykorzystujemy do wysyłania newslettera i do komunikacji zbiorowej z Klientami.

III. Mechanizm cookies, adres IP

1. Platforma używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez ONLINE.LINGUINI.PL na komputerze osoby odwiedzającej Platformie, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez ONLINE.LINGUINI.PL produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Platformę. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów na Platformie.

2. ONLINE.LINGUINI.PL wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

b. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

3. ONLINE.LINGUINI.PL wykorzystuje Cookies własne w celu:

a. Uwierzytelniania Klienta na Platformie i zapewnienia sesji Klienta na Platformie (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Platformy ponownie wpisywać loginu i hasła;

b. Do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Platformy korzystają z udostępnionych Produktów Elektronicznych.

4. ONLINE.LINGUINI.PL wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a. Popularyzacji Platformy za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

b. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Platformy.

W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Platformy będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

6. Jeżeli chcą Państwo zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies, zachęcamy do uzyskania informacji na stronach producentów przeglądarek:

a. Przeglądarka Internet Explorer;

b. Przeglądarka Mozilla Firefox;

c. Przeglądarka Chrome;

d. Przeglądarka Safari;

e. Przeglądarka Opera.

7. ONLINE.LINGUINI.PL może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. Adres IP jest wykorzystywany przez ONLINE.LINGUINI.PL przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin, które lekcje kursowe są najczęściej powtarzane), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Platformy, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu.

IV. Dostęp do danych i zabezpieczenia

1. Dane osobowe przetwarzamy na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Platformy mają jedynie uprawnieni pracownicy ONLINE.LINGUINI.PL oraz zaufane podmioty przetwarzające dane, z którymi zawieramy umowy regulujące przetwarzanie danych.

V. Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane przysługują Państwu następujące prawa:

a. Prawo dostępu

ONLINE.LINGUINI.PL zapewnia Klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta na Platformie. Jeśli nie posiadają Państwa konta, a chcą otrzymać informacje, o Państwa danych, które przetwarzamy, prosimy o kontakt na adres: info@linguini.pl.

b. Prawo do sprostowania

Mają Państwo prawo do zwrócenia się do nas o sprostowanie Państwa danych osobowych, jeżeli dane, które przetwarzamy, są błędne lub się zmieniły. W takim przypadku prosimy o kontakt na adres: info@linguini.pl.

c. Prawo do wycofania zgody

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych ze skutkiem na przyszłość. W takim przypadku prosimy o kontakt na adres: info@linguini.pl.

d. Prawo do bycia zapomnianym

Mają Państwo możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. W tym celu mogą Państwo usunąć konto na Platformie lub napisać do nas na adres: info@linguini.pl.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b, c i e rozporządzenia ONLINE.LINGUINI.PL w pewnych przypadkach może odmówić usunięcia danych Klienta, np. w przypadku konieczności wyjaśnienia sporów lub dochodzenia przez ONLINE.LINGUINI.PL roszczeń od danego Klienta.

e. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Na mocy art. 18 rozporządzenia mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych przez administratora. Jeżeli chcieliby Państwo zwrócić się do nas o ograniczenie przetwarzania Państwa danych, proszę napisać do nas na adres: info@linguini.pl.

f. Prawo do przenoszenia danych

Jeżeli chcieliby Państwo, byśmy przekazali Państwa dane innemu administratorowi, prosimy o wiadomość e-mail na adres info@linguini.pl wraz z danymi administratora, któremu mamy przekazać Państwa dane.

VI. Zmiany Polityki Prywatności

Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym ONLINE.LINGUINI.PL poinformuje Klientów w najszybszym możliwym czasie. Aktualną politykę prywatności Platformie znajdą Państwo zawsze na stronie https://online.linguini.pl/polityka-prywatności

Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: info@linguini.pl.

Linguini Agnieszka Kreduszyńska-Kamionka

NIP: 6262561145

REGON: 16027348

info@linguini.pl

 

Copyright © 2022 Linguini